Preces
Akcijas

Mūsu vērtības

Vērtības

Kāda nozīme ir logotipam?

UAB  “OSAMA”  logo atspoguļo veiksmīga darba vērtības.  Tumši zaļā krāsa simbolizē draudzību, atklātu komunikāciju ar klientiem un piegādātājiem. Stabilitāte un uzticība ir atspoguļotas ar spēcīgu un skaidru fontu. Grafiskā zīme pa kreisi no logo simbolizē glīti sakārtotas preces, savukārt laukumi, kas novietoti kā augoša diagrama - rezultātu uzlabošanu. Preču piegāde un uzturēšana veikalos ir visspēcīgākās uzņēmuma iezīmes. Pārdošanas pieaugums - pastāvīga smaga un profesionāla darba rezultāts.

 

Lolotās vērtības:

Dzinulis - pastāvīga tiekšanās uz priekšu, apsteidzot konkurentus un savus vakardienas rezultātus. Nepārtraukti  meklēt jaunas aktivitātes, atklājumus, attīstīt jaunu produktus, koncentrējoties uz progresīvajām tehnoloģijām, pielāgojot jaunākās metodes praksē. Darbinieki tiek pastāvīgi aicināti uzlabot savas prasmes un profesionālās zināšanas, kā rezultātā viņi veic savu darbu labāk un pārsniedz noteiktos mērķus.

Taisnīgums -  uzņēmums tur savus solījumus darbiniekiem, klientiem un partneriem. Tiek novērtēta darbinieku kompetence, faktiski paveiktais darbs, radošums un sasniegtais rezultāts.

Racionalitāte -  uzņēmumā katra darbinieka problēmas tiek risinātas radošā, racionālā veidā. Mēs izvēlamies aprīkojumu, kas ir uzticams un viegli lietojams.  Mēs ietaupām uzņēmuma naudu, uzlabojot tehnoloģijas. Tas paaugstina produktivitāti.

Sadarbība-  Osama komanda cenšas attīstīt konstruktīvu un draudzīgu sadarbību ar biznesa partneriem, pamatojoties uz savstarpēju izdevīgumu. Katrs darbinieks mēģina radīt draudzīgas un siltas attiecības komandā, kas palīdz sasniegt kopīgos mērķus. Vadītāji nepārtraukti mudina darbiniekus radoši risināt problēmas, atklāti un konstruktīvi paust savu viedokli, kas tiek ņemts vērā.

Rūpes par darbiniekiem - uzņēmums koncentrējas, lai darbinieka vēlmes būtu atbilstošas darba attiecībām. Darbinieku lojalitāte tiek veicināta un ir iespēja izveidot personīgo karjeru.