Prekės
Akcijos

Vertybės

Vertybės

Ką simbolizuoja įmonės logotipas?

UAB „Osama“ logotipas atspindi sėkmingo darbo vertybes. Tamsiai žalia logotipo spalva simbolizuoja draugiškumą, atvirą bendravimą su klientais ir tiekėjais. Pastovumą ir patikimumą atspindi tvirtas ir aiškus šriftas. Grafinis ženklas logotipo kairėje simbolizuoja tvarkingai išdėstytas prekes, o viduje išdėstyti kvadratėliai rodo vis gerėjančių rodiklių diagramą. Prekių išplatinimas ir priežiūra parduotuvėse yra stipriausias kompanijos bruožas. Kylantys pardavimai – nuolatinio sunkaus ir profesionalaus darbo rezultatas.

 

Puoselėjamos vertybės:

Veržlumas – nuolatinis veržimasis į priekį, pralenkiant konkurentus ir vakarykščius savo rezultatus. Nuolatinė naujų veiklų paieška, atradimas, naujų produktų kūrimas, orientacija į pažangias technologijas, naujų išradimų ir darbo metodų pritaikymas praktikoje. Darbuotojai nuolat skatinami tobulinti darbo įgūdžius, gilinti profesines žinias, todėl vis geriau atlieka savo darbą ir viršija jiems keliamus tikslus.

Sąžiningumas - įmonė laikosi savo duotų pažadų tiek darbuotojams, tiek klientams ir partneriams. Darbuotojai vertinami už jų kompetenciją, realiai atliktus darbus, parodytą kūrybiškumą, rezultatų siekimą.

Racionalumas - kiekvienas įmonės darbuotojas kūrybiškai, šeimininkiškai sprendžia problemas. Įranga pasirenkama patikima ir patogi naudotis. Taupomos įmonės lėšos, tobulinant technologijas. Taip keliamas darbo našumas.

Bendradarbiavimas - Osamos darbuotojai su verslo partneriais stengiasi kurti konstruktyvų, draugišką bendradarbiavimą, pagrįstą abipuse nauda. Kiekvienas darbuotojas stengiasi sukurti draugiškus ir šiltus santykius kolektyve, padeda siekti bendrų darbo tikslų. Vadovai nuolat skatina darbuotojus kūrybiškai spręsti problemas, atvirai, konstruktyviai išsakyti savo nuomonę, į kurią atsižvelgiama.

Rūpestis darbuotojais - įmonė orientuojasi į darbuotojų lūkesčius, atitinkančius darbo santykius. Skatinamas darbuotojų lojalumas ir sudaroma galimybė kurti asmeninę karjerą.